Tarieven 2021

Voor een verbouwing, de realisatie van een aanbouw, serre, dakkapel, nieuwe woning of bedrijfspand kunnen wij een van onderstaande werkzaamheden verrichten of alle stappen doorlopen. De genoemde bedragen zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

1) Orientatiegesprek. Kosten: geen
Een kennismakings- of orientatiegesprek is uitermate belangrijk om zicht te laten overtuigen dat men met de juiste personen in zee gaat.

2) Programma van eisen en wensen (PVE&W). 65,5 per uur. Product: PVE&W als pdf.
Ideeën over de uiterlijke verschijningsvorm en de inrichting van binnen, al deze en nog vele andere aspecten passeren de revue om tot een PVE&W te komen. M.b.v. een checklist nemen we alle mogelijkheden door. Het PVE&W vormt de basis voor het schetsontwerp.

3) Locatiestudie. 65,5 per uur. Product: Locatiestudie als pdf.
Voordat met het PVE&W een ontwerp kan worden gemaakt is het belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de locatie. De afmetingen van de kavel en de ligging t.o.v. de zon en infrastructuur spelen een belangrijke rol. Het belangrijkste waarmee rekening moet worden gehouden is het Bestemmingsplan en mogelijk een Beeldkwaliteitsplan. De gemeente bepaalt voor ieder gebied wat de randvoorwaarden zijn, bv: de maximale goot en nok hoogte, de kleur van het metselwerk en de dakpannen, de maximaal te bebouwen oppervlakte, etc. Al deze randvoorwaarden vormen samen met het PVE&W de basis voor het ontwerp.

4) Schetsontwerp (SO). (522,- aanbouw), (1.042,- woning), (1.305,- bedrijfspand). Product: SO als pdf.
Het SO is het voorlopige geschetste eindresultaat van alle wensen en eisen, de bouwtechnische mogelijkheden en de voorwaarden van het Bestemmingsplan en eventueel het Beeldkwaliteitplan.

5) Voorlopig Ontwerp (VO). (782,- aanbouw), (1.562,- woning), (1.825,- bedrijfspand). Product: VO als pdf.
Het VO is een verdere uitwerking van het schetsontwerp.

6) Definitief Ontwerp (DO). (782,- aanbouw), (1.562,- woning), (1.825,- bedrijfspand). Product: DO als pdf.
Het DO is een gedetailleerde uitwerking van het voorlopig ontwerp. Warmteweerstand berekeningen van de gevel, het dak en de begane grond vloer worden bijgevoegd.

7) Begrotingssoorten voor woningen en bedrijfspanden conform NEN 2699.
De realisatie van een begroting in diverse projectstadia is van belang om inzicht te geven in de financiële haalbaarheid van het project, zie specificatie.

8) Beoordeling Welstand. 65,5 per uur.
Om er zeker van te zijn dat het ontwerp aan de eisen van Welstand en aan het Bestemmingsplan voldoet kan deze indien gewenst ter (voor)toetsing aan de Gemeente worden aangeboden.

9) Bouwkundige uitwerking en vergunning. 75,5 per uur (constructeur conform offerte). Product: Tekeningen en berekening als pdf.
Afhankelijk van de gewenste omgevingsvergunning zullen meestal onderstaande gegevens moeten worden verstrekt: geveltekeningen, plattegronden, doorsnedes, details, constructieberekeningen, constructietekeningen, foto’s van de omgeving en een situatietekening. Tekeningen moeten op de vereiste schaal zijn getekend en voorzien zijn van maatvoering. Voor meer informatie ga naar omgevingsloket.nl en voor een specificatie van de bijlagen 'Specificatie bylagetypen'.

10) Aanbesteding op basis van offerte. 86,- per uur. Product: 3 x Offerteaanvraag + vergelijking en opdracht als pdf.
Wanneer de gewenste vergunningen zijn verkregen kan een offerteaanvraag met bijbehorende stukken aan de gewenste aannemers worden voorgelegd waarne verkregen offertes met elkaar worden vergeleken en het werk kan worden gegunt.

11) Directievoering conform de UAV. 86,- per uur. Product: verslaglegging als pdf.
Het houden van toezicht tijdens de uitvoering van het bouwproject.

Diversen:
 • Bouwkundig tekenwerk op regie basis, 58,- per uur.
 • Oordeel over uw bouwplan, per e-mail (60 min) 133,-.
 • Realiseren kavelpaspoort 65,50 per uur.
 • Bespreking van uw bouwplan op kantoor (90 min) 175,-.
 • 3D model van het ontwerp te bekijken met een door ons beschikbaar gestelde viewer 163,-. Product: interactieve wandeling door ontwerp.
 • 3D illustraties van het ontwerp gebaseerd op het in een eerder stadium door ons gemaakt DO 163,-. Product: illustraties op pdf.
 • 3D animatie van het ontwerp gebaseerd op het in een eerder stadium door ons gemaakt DO 163,-. Product: videobestand.
 • Toetsing woning aan Bouwbesluit (GBO, VG, Daglicht, Ventilatie) 323,-. Product: rapport als pdf.
 • EPG & Kosten, indicatieve EPC-berekening en kosten t.b.v. een enkele woning 263,-. Product: berekening als pdf.
 • EPG (Energie Prestatienorm Gebouwen) berekening t.b.v. woning 326,-. Product: berekening als pdf.
 • MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) berekening t.b.v. woning 263,-. Product: berekening als pdf.
 • GPR (Duurzaam Bouwen ambities vaststellen) t.b.v. woning 726,-. Product: overzicht als pdf.
 • Thermische simulatie/visualisatie van een bouwdeel (educatief) 163,-. Product: video .wmv formaat, 1,5 minuut.
 • Thermische simulatie/visualisatie van een woning (educatief) 326,-. Product: video .wmv formaat, 1,5 minuut.Onderwijs (BTW vrijgesteld):

 • HBO: verzorgen colleges m.b.t Bouwkosten of Duurzaam Bouwen 75,-/uur.
 • MBO: verzorgen colleges m.b.t Bouwkosten of Duurzaam Bouwen 65,-/uur.


Reistijd en -kosten. Bedragen zijn afhankelijk van de enkele reisafstand vanaf Leidschendam-Voorburg.

 • Binnen een straal van 12 km van kantoor maken wij gebruik van de fiets en worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • 12-50 km: 65,-
 • 50-150 km: 130,-
 • 150-200 km: 195,-
 • > 200 km: 0,75 per km.
 • Bedragen zijn inclusief autokosten en (file)wachttijden, maar excl. evt. parkeer- of tolkosten.

  Producten per post i.p.v. per mail+pdf is 7,5 euro, tekening op papier conform opgaaf staples.tarieven-proces-B

Copyright © 2014 4BK Leidschendam-Voorburg.

Designed by 4BK - Kranenburg.