Nieuws

2e Kwartaal 2018: Second Opinion Begroting
In de huidige markt ben je als opdrachtgever op zoek naar financiële zekerheid. Misschien zijn er twijfels omtrent het te reserveren budget of de marktconformiteit van de begroting/raming afkomstig van derden of de uitvoerende partij. Wij kunnen middels een second opinion een antwoord geven op dergelijke vraagstukken. Werkzaamheden die wij o.a. verrichten zijn:

  • Controle van de begroting/raming op volledigheid, uitwerkingsniveau en prijsniveau van de grootste kostendragers;
  • Controle van hoeveelheden, normen, prijzen en offertes van de grootste kostendragers;
  • Analyse begroting in relatie tot huidige marktsituatie;
  • Analyse algemene uitvoeringskosten;
  • Opstellen complete tegenbegroting/raming;
  • Opstellen optimalisatie analyse;
  • Voeren onderhandelingen met uitvoerende of opdracht gevende partij;

    Voor meer informatie kunt u Contact met ons opnemen.

 

 

Copyright © 2014 4BK Leidschendam-Voorburg.

Designed by 4BK - Kranenburg.