Nieuws

Oktober 2017: GPR Gebouw berekeningen
Middels GPR Gebouw kunnen wij toetsbare ambities, een duurzaam ontwerp of scenario’s voor renovatie realiseren. GPR Gebouw geeft inzicht in duurzaamheid van vastgoed en de effecten van verschillende ingreepscenario’s. Handig bij strategische keuzes zoals renovatie of sloop en nieuwbouw. GPR Gebouw is geschikt voor woning- en utiliteitsbouw. Voor meer informatie zie GPR Gebouw.