Duurzaam Bouwen (DuBo)

Milieubewust ofwel duurzaam bouwen (DuBo) om niet alleen jezelf maar ook anderen en de volgende generaties een eerlijke kans op een kwalitatief hoogwaardige toekomst te bieden.

4BK gebruikt een combinatie van de visies Trias Ecologica & Cradle to Cradle (C2C) ofwel de Tesseras Ecologica (4 stappenstrategie m.b.t. DuBo) om duurzaamheid concreet in een project te verwezenlijken. Biobased, middels "groene bouwmaterialen" is ook mogelijk.

  1. Besparen waar mogelijk. Zonder verlies aan comfort en gezondheid.
  2. Hergebruik reststromen. Zo nabij mogelijk en waar mogelijk upcyclen.
  3. Inzet van duurzame bronnen (energie, materialen, water).
  4. Minimale of geen inzet van eindige bronnen met maximale efficiency.

Hierbij is het relevant te kijken naar duurzaamheidseffecten, de kosten en economische toekomstwaarde over de gehele levenscyclus. Bij herinrichting is het ook interessant te kijken naar de mogelijkheid van behoud of verbetering van de functie.

 2013-Zonnepanelen-eigen-huis

Middels het realiseren van een thermische simulatie kunnen wij ook warmtestromen visueel inzichtelijk maken. Ook het uitvoeren van een bezonnings- of schaduwstudie is een mogelijkheid om het ontwerp energetisch te optimaliseren of hinderlijke schaduwvorming te visualiseren. Interessant tijdens de ontwerpfase van een bouwproject en ook educatief goed te gebruiken. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.