Bouwkosten bedrijfseconomisch, NEN 2699. Product: begroting als pdf.

Wij kunnen onderstaande begrotingen met bijbehorende Niveaus per woning <200 m2 BVO aanleveren. Voor het opstellen van begrotingen t.b.v. bedrijfspanden, marktramingen (geen taxatie) of het opstellen van adviesrapportages hanteren wij een tarief van 85,- per uur. Voorbeelden opbouw adviesrapportages: planvariant woning, renovatie of nieuwbouw, Centrumgebouw.
Bedrijfseconomisch=kostendekkend incl. toeslag voor redelijk bedrijfsresultaat van de inschrijver.
Markteconomisch= schatting tegen welke prijs de marktpartij zal inschrijven.

N1=Rubrieken, N2=Clusters, N3=Elementclusters, N4=Elementen, N5=Oplossingen, N6=Specificaties.

 Nr Stadium / Fase Begrotingssoort Niveau  Basis Tarief
    Initiatieffase      
1 Initiatief / Haalbaarheid Initiatiefbegroting 1-2 Kengetallen/
Referenties
 195,-
2 Projectdefinitie Haalbaarheids-/Budgetbegroting 2-3 Kengetallen/
Referenties
 195,-
    Ontwerpfase      
3 Structuur ontwerp (SO) SO-Begroting 3-4 Elementen  252,-
4 Voorlopig ontwerp (VO) VO-Begroting 4-5 Oplossingen  252,-
5 Definitief ontwerp (DO) DO-Begroting 4-5 Oplossingen  252,-
6 Technisch ontwerp /
Bestek
Directiebegroting 5-6 Specificaties  315,-
7 Prijs / Contractvorming Inschrijfbegroting 3-6  Specificaties  315,-
        Uitvoeringsfase      
8 Uitvoering/ Uitvoeringsgereed ontwerp  Uitvoerings-/Werkbegroting 5-6  Specificaties   315,-
9 Uitvoering/directievoering Controle-/bewakingsbegroting 5-6 Specificaties  315,-
    Exploitatiefase      
10 Nazorg / Gebruik Exploitatiekosten 5-6 Specificaties 364,-

 

 

Copyright © 2014 4BK Leidschendam-Voorburg.

Designed by 4BK - Kranenburg.