Bouwkosten

Als kostendeskundige kan 4BK u tijdens iedere fase van het bouwproces ondersteunen om uw project binnen het financieel wenselijke kader te realiseren. Desgewenst conform de in Nederland gangbare normen NEN 2580, NEN 2634 en NEN 2699, zie de specificatie van de begrotingssoorten.

In de rol van kostendeskundige binnen IbDH en 4bk.nl zijn o.a. ramingen en begrotingen t.b.v. onderstaande projecten gerealiseerd.

 • Sanitaire gebouwen NL t.b.v. Staatsbosbeheer
 • Kiosken & Reddingsposten, Boulevard Scheveningen

 • Fietsenstalling & onderzoek fietstunnel, Grotemarktstraat

 • Bedrijfshal & kantoor + loopbrug, Kerketuinenweg

 • Korzo Theater, Prinsestraat

 • Groenpost DuBO, Laan van Poot

 • De Tempel, Prins Hendrikplein

 • Parkeergarages, Schilderswijk

 • VAB, Veenkade

 • Kademuur, Waalsdorperweg

 • Urnenmuur, Kerkhoflaan

 • Droogloop, Leyweg

 • Mosselsingelbrug, Leidschenveen

 • International Center, Spui

 • Cultuurforum, Spui

T.b.v. de opleiding Kostendeskundige bouw zijn o.a. onderstaande kostenrapportages opgesteld:

Binnen Brink Management & Advies en Brink Automatisering is binnen de afdeling kennissystemen o.a. gewerkt aan onderstaande systemen:

 • Almere: Rekensystematiek bepalen grootonderhoud Almere Centrum.

 • ARN: Rekensystematiek voor slopen autowrak en het toekennen van de verwijderingsbijdrage.

 • Delft: B&WRM kengetallensysteem.

 • Libema: Rekensystematiek voor renovatie & onderhoud van het bestaande vastgoed.

 • RWS: Landelijk Bestand Kostprijzen (uniforme rekensystematiek RWS kostendeskundigen).

  Poject Deltametropool (dimensionering landelijk wegennet op basis van uitbreidingslocaties).

 • Shell: Rekensystematiek voor bepalen bouwkosten workforce camp LNG terminal Nigeria.

 

 

 

 

 

 

Bouwkosten

Copyright © 2014 4BK Leidschendam-Voorburg.

Designed by 4BK - Kranenburg.