Home

Voor het realiseren van uw duurzame bouwkundige doelstellingen. Van programmafase tot en met realisatiefase vertalen wij een wens in een tastbaar product. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het realiseren van massastudies, schetsontwerpen, technischetekeningen, visualisaties, simulaties, kostenberekeningen, project- en recource-planningen, het opstellen van een adviesrapportage of kavelpaspoort, een omgevingsvergunning aanvragen en toezicht op de bouwplaats (directievoering) of software op maat. Sleutelwoorden voor ons zijn: betrokkenheid, integriteit en kwaliteit. Ook kunnen wij voor u een ontwerp met karakter realiseren. 4bk.nl sinds 2007.